Categorie: "Olie"

Peak oil idee gaat mainstream

Het Amerikaanse weekblad Time constateert dat ook grote oliemaatschappijen de idee van de peak oil (dat de olieproductie een maximum bereikt en het niet lukt meer uit de bodem te halen), niet langer prematuur noemen.

Nobelprijs kan in de prullebak na Al Gore

Ha fijn, de klimaathype wordt nog even verder aangeslingerd door het Nobelcomité. Beter was het geweest echt een signaal af te geven en de prijs te geven aan anti-biobrandstofactivisten die proberen een nog veel grotere ramp te voorkomen. 

Verenigde Staten stuurt soldaten naar West-Afrika

De Verenige Staten stuurt militairen naar West-Afrikaanse landen. En wel om piraterij en andere criminele activiteiten in de regio te bestrijden. De VS importeren veel olie uit deze regio. De Golf van Guinee is ondertussen qua vervoer van olie even belangrijk als de Perzische Golf.