Categorie: "Nederlands-Indonesische betrekkingen"

Dekolonisatie van bloeiend bedrijfsleven in Indië

Het type vrije jongen dat tegenwoordig in onroerend goed, horeca en/of olie stapt, stapte vroeger op de boot naar Indië. De dekolonisatie van Indonesië was nog niet het einde van het Nederlandse bedrijfsleven. Pas in 1958 werd alles weggeroofd. Donderdag 11 januari is in Den Haag een interessant congres hierover.